NIEUW: gebruik onze bestektekstgenerator

Met onze bestektool stelt u eenvoudig een goede STABU2- of RAW-omschrijving samen.
Ons gekleurde glasgranulaat: nieuw, duurzaam en veilig!

Galerie Jansen – vloer behandelen

Home » Galerie Jansen – vloer behandelen

Bij dit project is er gekozen om de vloer te behandelen met een fijne fractie 0,4-0,8mm. In de vloerenbranche wordt dan ook wel eens gesproken over een troffelvloer.

Met dit systeem wordt het op kleur gecoate glas granulaat gemengd met een 2 componenten epoxy om het vervolgens door middel van een trekbak te verdelen over de vloer en met een spaan af te werken.

Bij dit project hebben wij als toegevoegde waarde dat we het huidige product (op kleur gecoate zand, quartz zand of grind) wat uit de natuur wordt gewonnen kunnen vervangen door het gerecycled glas granulaat wat wij door onze speciale techniek op kleur brengen met een watergedragen coating.

We kregen positieve reacties van de applicateur dat het glas granulaat goed te verwerken was en goed te verdichten, ook het rendement viel mee vanwege het volume van het glas we hadden ten opzichte van het gekleurde zand veel minder glas nodig.