NIEUW: gebruik onze bestektekstgenerator

Met onze bestektool stelt u eenvoudig een goede STABU2- of RAW-omschrijving samen.
Ons gekleurde glasgranulaat: nieuw, duurzaam en veilig!

Circulair & innovatie

Home » Circulair & innovatie

De groei van de wereldbevolking, welvaart en activiteiten van de mens drukken steeds zwaarder op Moeder Aarde. We zijn aan de komende generaties verplicht deze druk te verminderen. We moeten trachten zo zuinig mogelijk te zijn op het milieu en in het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en energie. Met het upcyclen van glas dat niet meer kan worden omgesmolten draagt Colvitro bij om de negatieve impact van de mens op de aarde te verkleinen.

Circulaire economie

Circulaire economie is volgens Wikipedia 'een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem'.

Een voorbeeld van een bijna circulaire grondstofstroom is glas. Glas kan in theorie oneindig worden omgesmolten. Als dit met hernieuwbare energie zou gebeuren was de glassloop dicht.
"In de praktijk kan helaas niet al het afvalglas worden ingezet in de glasindustrie. We houden nog een kleine reststroom uit het recyclingproces over. Colvitro is in staat om ons afvalglas om te zetten in een mooi duurzaam product." Aldus Danny Timmers, Business Development Manager van Maltha.

Colvitro draagt bij aan het dicht krijgen van de glassloop.
Het nieuwe glasproduct is vervolgens weer toepasbaar als grondstof substituut in diverse branches. Daar waar andere stoffen in de benoemde branches nog vaak gebaseerd zijn op natuurlijke hulpbronnen is Colvitro gerecycled glas. Met alle positieve eigenschappen van glas. Hard, slijtvast en duurzaam. Inert, veilig en schoon. De fysieke en chemische eigenschappen van glas vergroten de duurzaamheid en verlagen de LCA-waarde significant.
Met Colvitro kunnen andere industriële systemen een grote stap zetten in hun zoektocht naar circulariteit.

" Colvitro is in staat om ons afvalglas om te zetten in een mooi duurzaam product."

Aldus Danny Timmers, Business Development Manager van Maltha.

Innovatie

Colvitro denkt graag mee. Om toekomstbestendig te zijn, dient iedere onderneming te innoveren. Zonder innovatie en vernieuwing mis je op termijn de boot. Je bent het ook aan de komende generaties moreel verplicht. Je productportfolio en diensten moeten meegroeien met de eisen van deze tijd. Colvitro wil graag jouw partner zijn in deze moeilijke maar belangrijke en waardevolle opgave.

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem dan contact op met ons.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Bron: RIVM : link
Milieugerichte LCA (Life Cycle Analysis) is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. Door middel van een LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Oftewel: van de wieg tot het graf. Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse.

 

Besluit bodemkwaliteit

Colvitro voldoet aan de eisen binnen het Besluit bodemkwaliteit (BBK). Het doel van het BBK is een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen. Het Colvitro-glasgranulaat is milieuvriendelijk en voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (Besluit Bodemkwaliteit- BWBR0022929).

Milieukostenindicator (MKI) & Levenscyclusanalyse (LCA)

Het gekleurd glasgranulaat van Colvitro draagt sterk bij in het verlagen van de MKI-waarde van jouw project of productportfolio. Aangezien een afvalstroom wordt omgezet in een hoogwaardig materiaalsoort is de milieu-impact over de hele toeleveringsketen erg laag. Aangezien het product zeer slijt- en kleurvast is, is de levensduur lang. Daarnaast is het product biobased en is het aan het einde van de levensduur niet milieubelastend. Ook zijn de logistieke aanvoerlijnen ten opzichte van andere materiaalsoorten relatief kort wat ook nog eens bijdraagt aan het verlagen van de CO2-footprint.

Nederland loopt voorop in circulaire en groene overheidsopdrachten. De mki-waarde en LCA van toegepaste materialen worden daarom steeds belangrijker. Ook de consument wordt milieubewuster en kritischer op de handelswijze van bedrijven. Met Colvitro draag je als voorloper in jouw branche bij aan het kleiner maken van de milieu-impact van jouw producten en diensten.

Veiligheid

Ons product is uitermate geschikt voor toplagen op wegen, fietspaden, vloeren en bruggen. Het is toepasbaar op diverse ondergronden als asfalt, beton, kunststof, hout en glas.
Het is stroef (anti-slip) en geeft kleur en duidelijkheid aan de omgeving waarin je je bevindt. Het granulaat is getrommeld en daarom niet scherp maar wel erg stroef.

Esthetisch

Colvitro is mooi en met jouw creativiteit ben je in staat de mooiste kunstwerken voor buiten en binnen te creëren.
Architecten kunnen oppervlakten gemeleerd ontwerpen.
Verkeersplannen kunnen extra veilig worden uitgewerkt.
Kunstenaars kunnen op kunstwerken, pleinen, gebouwen duurzaam uiting geven van hun creativiteit.

Kortom: de mogelijkheden zijn eindeloos.