NIEUW: gebruik onze bestektekstgenerator

Met onze bestektool stelt u eenvoudig een goede STABU2- of RAW-omschrijving samen.
Ons gekleurde glasgranulaat: nieuw, duurzaam en veilig!

Bezoek InfraCampus

Home » Bezoek InfraCampus

Vandaag is er een bezoek gebracht aan de InfraCampus aan de Bouw en Infra Park. Hier zijn een aantal presentaties gegeven over de ontwikkeling van wet- en regelgeving alsmede de voortgang van het verduurzamen van de Bouw en Infrasector.

Er gebeurd ongelofelijk veel op dit vlak. Zoveel dat niet iedereen de ontwikkelingen bij kan houden. Daarom is het van belang om de mensen en professionals die werkzaam zijn in deze sector telkens mee te nemen en bij te praten in de vorm van presentaties en beurzen.

Op 16 september jl. vond weer de eerste Netwerkdag plaats in de InfraCampus te Harderwijk. Gedurende deze dag hebben we ruim 70 bezoekers mogen ontvangen, waaronder verschillende gemeenten, waterschappen en bedrijven uit de GWW-sector. De dag werd gevuld met inspirerende lezingen, die werden verzorgd door acht exposanten van de InfraCampus. Gedurende deze dag stonden de volgende vier thema’s centraal:

  • Praktische oplossingen voor hemelwaterberging en hergebruik in de hele fysieke leefomgeving
  • Nieuwe vormen van energie
  • Slimme nieuwe producten, waaronder een zelfvoorzienend fietspad
  • Assetmanagement van de riolering

Per thema waren er twee sprekers die hieraan invulling gaven.

Presentaties

Thema: praktische oplossingen voor hemelwaterberging en hergebruik in de hele fysieke leefomgeving

Thema: nieuwe vormen van energie, waaronder zonne-energie

Thema: slimme nieuwe producten – waaronder zelfvoorzienend fietspad en de toepassing van een straatlaag

  • Job van Roekel van Easypath – tijdens de presentatie van Job van Roekel van Easypath werd op het buitenterrein een zelfvoorzienend fietspad gedemonstreerd dat is aangelegd door Easypath.

Thema: assetmanagement van de riolering